Đã từ lâu tiếng Anh trở thành ngôn ngữ phổ thông trên toàn cầu. Đọc tốt tiếng Anh là một lợi thế cho việc học ngôn ngữ này. Dưới đây là lợi ích của việc đọc sách bằng tiếng Anh.

1. Lợi ích của việc đọc sách bằng tiếng Anh là gì?

Tăng vốn từ vựng nhanh chóng

Lợi ích của việc đọc sách tiếng Anh đầu tiên đó là tăng vốn từ vựng phong phú. Bạn đọc sẽ dễ dàng tiếp cận được từ mới đồng thời có thể đoán nghĩa của từ qua ngữ cảnh cụ thể. Bên cạnh giúp bạn tăng phản xạ đọc tiếng Anh nhanh hơn.

Tích lũy kiến thức

Bên cạnh việc rèn luyện khả năng đọc nhanh hơn, lợi ích của việc đọc sách bằng tiếng Anh thường xuyên còn giúp bạn đọc tìm hiểu được phong tục, văn hóa của một đất nước nào đó. Từ đó giúp bạn mở rộng kiến thức trong nhiều lĩnh vực hơn.

lợi ích của đọc sách bằng tiếng anh
Lợi ích của việc đọc sách bằng tiếng Anh

Xem thêm: Những cuốn sách hay phụ nữ nên đọc ít nhất một lần

Khả năng viết bài chuyên nghiệp

Từ việc đọc sách tiếng Anh thường xuyên sẽ giúp bạn có tư duy tốt hơn trong cách trình bày bài viết của mình. Đồng thời, bạn sẽ linh hoạt hơn trong việc sử dụng từ ngữ, tránh lặp từ trong bài viết.

Cập nhật kiến thức nhanh hơn

Việc chủ động đọc sách tiếng Anh vừa giúp bạn rèn luyện khả năng đọc, vừa giúp bạn tiếp cận được nhiều kiến thức nhanh hơn. Thay vì phải đợi dịch giả dịch sang tiếng Việt, bạn có thể tự mua sách và khám phá chúng bất kỳ lúc nào.

Cải thiện thu nhập

Đây hoàn toàn là một ý tưởng hay nhé. Khi đọc sách tiếng Anh trở thành thói quen và phản xạ, bạn có thể thử sức trở thành dịch giả để kiếm thêm thu nhập, hoặc công tác với các báo hoặc tạp chí …

lợi ích của việc đọc sách viết bằng tiếng anh
Lợi ích của việc đọc sách tiếng Anh

Click ngay: Tại sao không nên đọc sách nơi thiếu ánh sáng hay trên tàu xe

2. Ví dụ về bài đọc tiếng Anh giúp bạn rèn luyện khả năng đọc.

Bài viết số 1

When having free time, I often read a book because this hobby brings me many benefits. I read many different kinds of books including documentary, science, novels, comics, history etc. Each of them has its certain impact on me, and I have to admit that they actually help me to develop in many aspects. For example, science books give me a lot of interesting information like the formation of life, the evolution of people, or the nature of the universe. When I read them, I can also have more logical thoughts, and it helps me to have the urge to explore about everything around me. Novels provide me various views of life, the ideas and words to express, and different ways to look at people. Besides those books, comics are a good source of entertainment. Authors still put in comics a lot of useful information as well as general knowledge, and the images make it more interesting for readers to. Books are such my best friends that always give me positive impacts, and I will keep on reading books as my favorite activity.

Bài dịch:

Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường đọc sách bởi vì sở thích này đem đến cho tôi rất nhiều lợi ích. Tôi đọc nhiều loại sách khác nhau bao gồm tư liệu, khoa học, tiểu thuyết, truyện tranh, lịch sử … Mỗi loại có một tác động lên tôi, và tôi phải thừa nhận rằng chúng thật sự giúp tôi phát triển trong nhiều mặt. Ví dụ như sách khoa học cho tôi nhiều thông tin thú vị như việc hình thành sự sống, sự tiến hóa của loài người, hoặc bản chất của vũ trụ. Khi đọc, tôi có thể có những suy nghĩ logic hơn, và nó giúp tôi có niềm thôi thúc khám phá về mọi thứ xung quanh mình. Tiểu thuyết cho tôi cái nhìn đa dạng về cuộc sống, những ý tưởng và ngôn từ để thể hiện, và những cách nhìn khác nhau về con người. Bên cạnh chúng, truyện tranh là một nguồn giải trí tốt. Tác giả vẫn đặt vào đó nhiều thông tin hữu ích cũng như kiến thức chung, và hình ảnh khiến chúng trở nên thú vị hơn cho người đọc. Sách là người bạn thân nhất luôn mang đến cho tôi những tác động tích cực, và tôi luôn xem đọc sách là hoạt động yêu thích nhất.

Lợi ích của việc đọc sách bằng tiếng Anh
Lợi ích của việc đọc sách bằng tiếng Anh

Bài viết số 2

Reading books bring about many benefits. Firstly, book is a huge source of information, so reading gives us new knowledge. Books can be described as a door opening to the world and even outside the world. For example, scientific books provide knowledge in the field of science, novels have the information of cultures and customs in some regions. Secondly, reading improves your memory and concentration. While reading, we tend to stop and think of a problem or a story in the book, which results in the ability to focus and remember the content we read. Another advantage is that reading helps relax and release stress. When your read something, you must be silent and calm down. Our bodies can have a rest and we don’t have anything to worry while focus on reading a book. Some books have fun like jokes, romantic novels or comic make you happy and release depression. Last but not least, reading books improve your communication skill. Books provide a large number of vocabulary, and each sentence in book is chosen carefully. The results is that you have more new words and grammars to use when talking, especially when you have to give a speech or presentation. In conclusion, it’s undeniable that books play a vital part of life. And if you want to gain success, read a lot of books.

Bài dịch:

Đọc sách mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, sách là một nguồn thông tin khổng lồ, vì vậy việc đọc sách mang lại cho chúng ta kiến thức mới. Sách có thể được mô tả như là một cánh cửa mở ra cho thế giới và thậm chí cả bên ngoài thế giới. Ví dụ, sách khoa học cung cấp kiến thức trong lĩnh vực khoa học, tiểu thuyết có thông tin về văn hóa và phong tục ở một số vùng. Thứ hai, việc đọc cải thiện trí nhớ và sự tập trung của bạn. Trong khi đọc, chúng ta có xu hướng dừng lại và nghĩ về một vấn đề hoặc một câu chuyện trong cuốn sách, điều này dẫn đến khả năng tập trung và ghi nhớ nội dung chúng ta đọc. Một ưu điểm khác là việc đọc giúp thư giãn và giải tỏa căng thẳng. Khi bạn đọc cái gì đó, bạn phải im lặng và bình tĩnh lại. Cơ thể chúng ta có thể nghỉ ngơi và chúng ta không có gì phải lo lắng khi tập trung đọc một cuốn sách. Một số cuốn sách vui nhộn như truyện cười, tiểu thuyết lãng mạn hay truyện tranh khiến bạn hạnh phúc và giải tỏa nỗi buồn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, việc đọc sách sẽ cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn. Sách cung cấp một số lượng lớn từ vựng, và mỗi câu trong cuốn sách được lựa chọn cẩn thận. Kết quả là bạn có thêm nhiều từ và ngữ pháp mới để sử dụng khi nói chuyện, đặc biệt khi bạn phải phát biểu hoặc thuyết trình. Tóm lại, không thể phủ nhận rằng sách đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống. Và nếu bạn muốn đạt được thành công, hãy đọc nhiều sách.

Trên đây là lợi ích của việc đọc sách bằng tiếng Anh. Chúc bạn đọc luôn duy trì và lan tỏa được thói quen tốt này.

Rate this post